9 «А» класс

16 учеников, 4 м, 12 д.

Ударников 5: Балданай Шээли, Бадарчи Дарис, Долзат Тайгана, Оюн Лодай, Чамзын-оол Бопуймаа