6 класс

                                                               6 класс.

                                                         «Твори Добро»

Всего в классе 19 учащихся ( 10 мальчиков, 9 девочек).

Отличники: Оюн Жасмин, Соян Тайгана, Соян Виктория.

Ударники: Самбуулай Хуреш, Кунзет Байыр-Сат, Минчей Долума,Кунаа-Сиирин Кларина, Арыя Анжелика.

   Классный руководитель:  Артына Саглаш Сайдашовна

                                                             Список класса

Мальчики:                                                                                Девочки:

1. Адыя Никита                                                                       1. Арыя Анжелика

2. Балданай Сайын                                                                2. Карти Цецег

3. Баланай Доржу-Белек                                                     3. Кунаа-Сиирин Кларина

4. Бадарчы Олимпиад                                                         4. Минчей  Долума

5. Дежит Денис                                                                       5. Оюн Жасмин

6. Кунзет Байыр-Сат                                                              6. Соян Виктория

7. Самдарак Омак                                                                  7. Соян Тайгана

8. Сарыглар Хуреш-оол                                                       8.Чикей Чечена

9. Самбуулай Хуреш                                                             9. Эренчин Сайданаш

10. Сагаан Энерел