2 класс

                                                               2 класс.

Всего в классе 22 учащихся ( 13 мальчиков, 8 девочек).

Отличники: Балдан Октаргай, Балданай Кежик, Ланаа Отчугаш, Седип-оол Владимир, Сумучу Адыяа

Ударники: Бодаалай Кежиктиг,Ооржак Арья, Сагаан Эльнара, Самдарак Юлан, Соян Айхуа.

   Классный руководитель:  Балдан Лина Каадыровна

                                                             Список класс

Мальчики:                                                                                Девочки:

1. Ак-оол Байыр-Белек                                                        1. Алдын-Херел Розалия

2. Балдан Октаргай                                                               2. Карашпай Чаяна

3. Балданай Кежик                                                                3. Ооржак Арья

4. Бодаалай Кежиктиг                                                          4. Сагаан Эльнара

5. Бодаалай Сылдыс                                                             5. Санчай Снежана

6. Ланаа Отчугаш                                                                   6. Соян Айхуа

7. Монгуш Доваадор                                                            7. Укей Ангелина

8. Самдарак Юлан                                                                 8. Бадарчы Юндена

9. Седип-оол Владимири                                                    9. Аралдии Онзагай ОНД

10. Сумучу Адыяа

11. Сырат Чингис

12. Укей Аян

13. Хомушку Эльдар